Bezimene žene

Bezimene žene

Istinita priča o tragičnoj sudbini dvije žene silovane u toku agresije i rata u Bosni i Hercegovini. Autor je bio njihov tumač preko 5 godina kod psihijatra. Njihova imena nigdje se ne navode radi zaštite njihove privatnosti.
image

Vezuv Bašić Bašo

Roman

BOS:

U toku agresije na BiH i gotovo četvorogodišnjeg rata silovano je preko 30 hiljada žena. Ovaj roman prati sudbinu dvije žene koje su pretrpjele stravične torture i silovanja u toku tog rata. Sudbina ih je povezala u Danskoj, a svaka njihova izgovorena riječ je zapisana u ovom romanu. Knjiga služi za nezaborav i sjećanje, ali i podsjećanje  budućim generacijama da učine sve što mogu da se te strahote nikada više ne ponove.