BIHDAN

image

BIHDAN

BIHDAN Bosnisk-dansk forening

BIHDAN er stiftet den 6.februar 1998 i Hobro og har CVR nr. 30 40 53 15.

Foreningens navn er BIHDAN. BIH- for Bosnien og Hercegovina og DAN- for Danmark. Foreningen tilbyder virksomhed i henhold til folkeoplysningsloven. Virksomheden er almennyttig og kontinuerlig. Aktiviteterne er: Børne- og voksenaktiviteter, undervisning, sport, dans og kulturelle aktiviteter.

Dernæst er formålet:  stifte bekendtskab med bosnisk-hercegovinske kultur, sprog, for at danske medlemmer og det omkringliggende samfund bedre kan forstå grundlaget af nogle handlinger, som er vigtige i en integrationsperiode og efterfølgende livet i Danmark.

BIHDAN har hidtil afholdt en række sportslige, kulturelle, integrationsmæssige, og andre aktiviteter. Alle aktiviteter har altid været åbne for alle interesserede. 

BIHDAN blev medlem af ”Forbund af Bosniske og Hercegovinske Foreninger i Danmark” i 2012. Derfra til nu har BIHDAN både arbejdet lokalt men også nationalt og nu, hvis muligheden byder sig, internationalt. 

BIHDAN deltager aktiv i forbundets arbejde fra den første dag både lokalt og nationalt. I denne sammenhæng er alle aktiviteter på frivillig basis.

Vil du være medlem af SBHUD?

Indmeldelse eller fornyelse foretages ved indbetaling via MobilePay 854454. Vær venlig at skrive din mailadresse i beskedteksten og tydeligt angive, om det drejer sig om indmeldelse eller fornyelse af medlemskab.