Om SBHUD

image

Om SBHUD

Forbund af Bosniske og Hercegovinske Foreninger i Danmark - SBHUD

SBHUD er et frivillig forbund som samler bosniske-hercegovinske foreninger i Danmark. SBHUD arbejder sammen med medlemsforeningerne med sprog, uddannelse, kultur, kunst, traditioner fra Bosnien og Hercegovina, sport, sundhed, mangfoldighed, integration, demokrati, antiracisme og antidiskrimination.

Historie

2012
SBHUD er stiftet i Herning den 17.november

2013
- Afholdt 1.SBHUD Futsal stævne i Herning med deltagelse af 14 futsal hold fra hele Danmark
- Sendt Futsal hold som har repræsenteret dansk bh diaspora til 11.Verdensmesterskab i futsal for bh diaspora i  Vesterås, Sverige.

2014 
-Afholdt ”Temadag om bosniere i Danmark og deres integration set i forhold til andre EU landes integrationsarbejde ” med deltagere fra 12 EU lande, fagfolk og politikere i Hobro 

2015
-Afholdt 12. Verdensmesterskab i futsal for bh diaspora i Hobro med deltagelse af 11 hold

2016 
- Sendt Futsal hold som har repræsenteret dansk bh diaspora til 13.Verdensmesterskab i futsal for bh diaspora i Piacenza, Italien

-Deltog i 8.kongres af bosniske og hercegovinske diaspora i Sarajevo arrangeret af Verdens forbund af bh diaspora

-Projektleder på Erasmus+ projekt ” Growing Roots” - SBHUD med EU PIC nr. 919195281 i perioden 010816-310717 med deltagelse omkring 150 deltagere fra 8 lande
Overordnet formål med projektet var at fremme de multikulturelle identiteter hos unge med indvandrerbaggrund og øge den kulturelle bevidsthed og forståelse i Europa samt delmål som følge:
- at give ungdomsorganisationerne i Europa redskaber og metoder til at hjælpe unge med at skabe balance mellem to kulturer;
- at give ungdomsorganisationerne i Europa redskaber og metoder til at hjælpe deres lokalsamfund med at acceptere andre kulturer;
- give ungdomsledere og ungdomsarbejdere mulighed for at fremme multikulturalisme
- give unge en positiv kulturel bevidsthed
- hjælpe unge med at udvikle en sund selvidentitet.

2017
-Sendt Futsal hold som har repræsenteret dansk bh diaspora til 14.Verdensmesterskab i futsal for bh diaspora i Rotterdam, Holland 
-Afholdt møde med den bosniske ambassade i København med emnerne vedrørende bosnisk og hercegovinsk diaspora i Danmark

2018
-Deltog i 9.kongres af bosniske og hercegovinske diaspora i Sarajevo arrangeret af Verdens forbund af bh diaspora
-Sendt Futsal hold som har repræsenteret dansk bh diaspora til 15.Verdensmesterskab i futsal for bh diaspora i Izmir, Tyrkiet


-Projektleder Erasmus+ projekt ”BH Roots - Promoting European Values ” i perioden 010118-311218
Formålet med projektet vil blive realiseret gennem følgende mål:
 - Give ungdomsorganisationer i Europa værktøjer og metoder til at hjælpe unge med at balancere mellem to kulturer.
- Give ungdomsorganisationer i Europa værktøjer og metoder til at hjælpe deres lokalsamfund i retning af deres accept af andre kulturer.
- Give ungdomsledere og ungdomsarbejdere værktøjer til at fremme multikulturalisme - Hjælpe unge med at udvikle en sund selvidentitet - Hjælp unge til at omfavne multikulturalisme For at kunne inspirere de unge til at tage aktiv del i deres lokalsamfund og udviklingen af det, vil projektet understrege og fremme lighed og social samhørighed. Projektets aktiviteter vil være med til at give deltagerne en følelse af at være ligeværdige med og lige så værdifulde som resten af samfundet. Med hensyn til ET 2020- og Europa 2020-målene

2019
-Projektleder på Erasmus+ projekt “Youth Organizations UNited for Growth”  i perioden 010619-310521

Projektets mål: 
-Fremme af empowerment og inklusion af unge i beskæftigelse og beskæftigelse blandt unge under uddannelse gennem international mobilitet, peerinteraktion og ikke-formel uddannelse.
- Øge bevidstheden blandt politiske beslutningstagere, ngo'er, interessenter og den brede offentlighed om den rolle, som ungdoms-ngo'er og ikke-formel læring spiller som bestanddele af en hybrid tilgang (rekreativ/uddannelsesmæssig), der støtter unges integration og udvikling (navnlig af de dårligst stillede ungdomskategorier) gennem NFE og som sådan indsnævrer de forskelle og huller, som det formelle uddannelsessystem efterlader.

- Udveksle viden, bedste praksis og NFE-værktøjer mellem ngo'er fra forskellige europæiske lande som et middel til at indsamle nationale/kulturelle rygsække og værktøjssæt til NFE med henblik på at forbedre ungdomsarbejdernes professionalisme, mangfoldigheden og kvaliteten af de uddannelsesaktiviteter, der leveres, med henblik på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af ungdomsarbejdet i Europa.

-Sendt Futsal hold som har repræsenteret dansk bh diaspora til 16.Verdensmesterskab i futsal for bh diaspora i Oslo, Norge.

-Deltog i 2.unge konference om unge bosnisk og hercegovinsk diaspora i verden i Sarajevo

2020
-Deltog som partnerorganisation i Erasmus+ projekt ”Keep Calm, Be Europe”
-Møde med den bosniske og hercegovinske ambassade i København  

2021 
-Har sammen med frivillige initieret projekt ”Rad za demokratiju” (Arbejde for demokrati) med formålet om at aktivere endnu flere i demokrati- og valghandlingerne

2022
-Deltog i 11.kongres af bosniske og hercegovinske diaspora i Sarajevo arrangeret af Verdens forbund af bh diaspora
-Sendt Futsal hold som har repræsenteret dansk bh diaspora til 17.Verdensmesterskab i futsal for bh diaspora i Izmir, Tyrkiet.

2023 
-Sendt Futsal hold som har repræsenteret dansk bh diaspora til 18.Verdensmesterskab i futsal for bh diaspora i Sarajevo, Bosnien og Hercegovina

-Deltager som partnerorganisation i EU projekt ”YEUF Youth Empowerment of Univesal Franchise”
Hovedformålet er at få så mange mennesker som muligt interesseret i EU og motiveret til at stemme ved det kommende valg til Europa-Parlamentet i maj 2024 gennem oplysningsaktiviteter på internationalt, nationalt og lokalt plan. Hovedformålet med dette projekt er unge med færre muligheder, da de har tendens til at være dem, der er mest umyndiggjorte. Projektet kan opdeles i tre brede overskrifter:

Internationalt samlings- og uddannelsesarrangement for alle projektpartnere for at hjælpe dem og deres Change Makers med at koordinere kommunikation og bevidstgørelsesindsats;

Et nationalt arrangement på højt plan i hovedstaden i hvert europæisk land med deltagelse af nationale medier, politikere, civilsamfundet og den brede offentlighed for at øge bevidstheden om projektet og skabe nye partnerskaber og

De 8-12 beslutningstagere, der er identificeret i hvert land, vil afholde mindst to lokale oplysningsarrangementer om EU med deltagelse af mindst 20 personer pr. aktivitet.

Medlemskabet giver ret til:
Formidling af frivillige mellem medlemmer
Hjælp til oprettelse/ændring/fornyelse af CVR.nr.
Hjælp til opstart af ny forening samt faglig sparring til eksisterende forening
Hjælp til netværksdannelse mellem foreninger
Stemmeret ved SBHUDs generalforsamling jf. vedtægterne
Deltagelse i samtlige aktiviteter som SBHUD eller de lokale foreninger arrangerer
Modtagelse af nyhedsbrev fra SBHUD

SBHUD kontingent:

Frivillig forening:                             500,00 kr. årligt
Organisation:                                  500,00 kr. årligt
Virksomhed eller fond:                     1.000 kr. årligt
Offentlig institution:                          1.000 kr. årligt
Projekt:                                             1.000 kr. årligt
Privat person:                                   300,00 kr. årligt

Medlemskabet kan indbetales på SBHUD MobilePay 854454.

Du kan tegne dit medlemskab her. 


Læs SBHUD's vedtægter her 

About SBHUD in english.

Vil du være medlem af SBHUD?

Indmeldelse eller fornyelse foretages ved indbetaling via MobilePay 854454. Vær venlig at skrive din mailadresse i beskedteksten og tydeligt angive, om det drejer sig om indmeldelse eller fornyelse af medlemskab.